C Programlama Dili Satır Okuma

Aşağıdaki kod parçacığı parametre olarak verilen file pointerından sıradaki satırı yeni satır karakteri görülene kadar okumaktadır. Satır okunurken bellek alanı dinamik olarak yaratılır.

Kodu açıklayacak olursak.
3.Satırda ilk olarak bir karakterlik bellek alanı alıyoruz.
4.Satırda sıradaki karakteri file pointerından okuyoruz.
5.Satırda size değişkeni tanımlıyoruz bu değişkeni line pointerı üzerinde işlem yapmak için kullanacağız. Örneğin size = 1 iken line pointerı henüz boştur. Bu sebeple ilk aldığımız karakteri line[0]a atayacağımızdan 7.Satırda line[size-1] = c diyerek ilk aldığımız karakteri line[0]a atamış olduk. Döngü boyunca size değişkenimiz ileriden gideceğinden bu konuda sıkıntı çıkmayacak.
6.Satırda while döngümüzün içerisinde alınan karakter yeni satır karakteri ise yada dosya sonu belirteci ise döngüden çıkılacağını belirtiyoruz.
9.Satırda sıradaki karakterimiz için yeni bellek alanı alıyoruz, bunu realloc fonksiyonu ile yapıyoruz çünkü daha önce bu pointer için 4. satırda bellek alanı almıştık, realloc fonksiyonu ile bu alanı genişletiyoruz.
12.Satırda line dizisinin son elemanını NULL yapıyoruz.

18.12.2018